Oferta

W ramach prowadzonej działalności oferuję Państwu świadczenie następujących usług:

 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych, karty podatkowej,
 • sporządzanie ewidencji VAT,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych /VAT,PIT,CIT/, a także opracowywanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • obsługę kadrowo-płacową /sporządzanie list płac, obliczanie podatku od wynagrodzeń oraz przygotowywanie rocznych deklaracji dla pracowników w zakresie obowiązującym zakład pracy,
 • rozliczenia z ZUS,
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z dostępnych źródeł,
 • przygotowywanie raportów i zestawień /na życzenie klienta/,
 • opracowywanie wniosków o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych.